Hạt Tiêu Đen (chai)

70,000

Hạt tiêu đen xuất xứ từ vùng đất Đak lak. Là giống tiêu thuần chủng, được nuôi dưỡng, canh tác tự nhiên bằng bàn tay, khối óc và trên hết là tình yêu của người nông dân vùng đất này.

Còn hàng