Mạch Nha Đặc Nhân Thùy 200ml

85,000

Từ gạo nếp và mộng lúa cùng phương pháp thủ công truyền thống và đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ tạo nên sản phẩm thủ công truyền thống nổi tiếng của vùng đất Quảng Ngãi này.

Hết hàng