Mít Tố Nữ Lái Thiêu

48,000

Mít tố nữ giống bản địa, nhiều múi, chín thơm nức, múi vàng ươm, mềm dẻo, dày và rất ngọt.Mít trái nhỏ 1,2 – 2kg.

 

 

Hết hàng