Nghệ Hữu Cơ – 1Kg

70,000

Nghệ vàng trồng hữu cơ, thuận tự nhiên là một loại gia vị, thực phẩm và phương thuốc phòng và điệu trị bệnh thường gặp rất hữu hiệu.

Còn hàng