Bắp nếp, Bắp mỹ, Bắp nữ hoàng, Bắp nhiều màu (Hạt không đều) – Kg

45,000

Hết hàng