Mực Ống Côn Đảo Dày Cơm Nhỏ (>13 con/ kg trở lên)

370,000

Hết hàng