Về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Chợ Miền Quê