Trồng rau hữu cơ theo hướng nông nghiệp xanh thân thiện

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thanh Phương
Thứ Năm, 02/02/2023

Trồng rau hữu cơ theo hướng nông nghiệp xanh thân thiện là mô hình rồng rau chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, phân trùn quế nguyên chất ,phân hữu cơ vi sinh, hạn chế thấp nhất sử dụng phân hóa học.

Để hạn chế côn trùng gây hại, nông dân dùng bẫy dẫn dụ, bẫy dính; không dùng thuốc BVTV hóa học; rác thải được thu gom để xử lý.Về kỹ thuật, Trồng rau hữu cơ chú trọng hướng dẫn nông dân từ khâu vệ sinh đồng ruộng, làm đất, bón phân, xuống giống, tưới nước… đến thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ…

Về phòng trừ sâu bệnh hại, áp dụng tổng hợp các biện pháp từ làm đất, chọn giống đến xuống giống và chăm sóc; sử dụng biện pháp BVTV sinh học. Nhờ đó, sản phẩm làm ra không để lại dư lượng thuốc BVTV.

Nhằm bảo vệ nguồn sinh thái ban đầu, nhà vườn tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ mà để lại các bờ cỏ tự nhiên xung quanh ruộng rau nhằm tạo môi trường sống tự nhiên cho thiên địch, bảo vệ đất và chống xói mòn.

So với sản xuất trồng rau truyền thống thì trồng  rau hữu cơ có thời gian thu hoạch kéo dài hơn, năng suất thấp hơn (chỉ bằng 70 – 80%) và sản phẩm không được bắt mắt, nhưng bù lại chất lượng rau cao hơn (hầu như không có dư lượng thuốc BVTV) và giá bán cũng cao hơn (từ 50 – 100%).

Hy vọng mô hình trồng rau hữu cơ theo hướng nông nghiệp xanh thân thiện được nhân rộng đến các tỉnh thành phố.

Viết bình luận của bạn